Copyright © All rights reserved. Made By luckystrike
LEVERINGSVOORWAARDEN
Leveringsvoorwaarden
Back.
Hart Security heeft deze privacy verklaring opgesteld omdat wij hechten aan de privacy van de bezoekers
van onze website.

De server waarop deze website is ondergebracht, houd log bestanden bij. (IP adres, browser types, bezochte
pagina’s en bestanden die gedowload zijn) Wij verzamelen alleen informatie die van belang is om de website te
kunnen runnen, aanvragen te verwerken en u de juiste service te verlenen.

Op formulieren op deze website moeten gebruikers informatie verstrekken zoals bijvoorbeeld hun naam, e-mail,
telefoonnummer, e.d.. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruiker af te handelen en om indien
nodig hierover in contact te komen met de aanvrager.Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciele of andere
doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Het plaatsen van een link op een andere website naar deze website is zonder nadrukkelijke toestemming verboden.

Mocht deze website externe linken bevatten dan zijn deze zorgvuldig geselecteerd, echter Hart Security is niet
verantwoordelijk voor de inhoud en waarborging privacy.

Mocht u op of aanmerkingen hebben betreffende de informatie op deze website of uw persoonlijke gegevens c.q.
geleverde informatie aanpassen dan kunt u zich per e-mail wenden tot info@hartsecurity.nl
Privacy verklaring